Yhdistykset ja järjestöt Kainuussa

Osallisuudella tarkoitetaan ihmisten mahdollisuutta vaikuttaa omassa elämässään tärkeisiin asioihin esimerkiksi päätöksentekoon. Paitsi virallisen päätöksenteon kanavien kautta, voit vaikuttaa ympäristöösi esimerkiksi järjestötoiminnan kautta.

Järjestöllä tarkoitetaan ihmisten tai yhteisöjen jotakin tiettyä tarkoitusta varten muodostamaa yhteenliittymää.  Suomessa erilaisia järjestöjä on tuhansia. Sanoja järjestö ja yhdistys käytetään pitkälti toistensa synonyymeina, mutta järjestöllä viitataan usein yleisemmin kansalaisyhteiskunnan toimijoihin, kun taas yhdistys on hallinnollinen termi. Usein puhutaankin järjestökentästä.

Yhdistys- ja järjestötoiminnan kautta voit löytää mielekästä tekemistä ja uusia tuttavia, ja myös vaikuttaa ympäristöösi positiivisella tavalla. Tutustu kainuulaiseen järjestökenttään lähemmin alta, ota yhteyttä toimijoihin ja hyppää rohkeasti mukaan!

Kylätoiminta

Kyläyhdistysten toimintaa Kainuussa koordinoi tällä hetkellä Elävä Kainuu Leader ry.  Kainuussa on laskentatavasta riippuen kyliä  120–150 kpl.

Lue lisää Elävä Kainuu Leader ry:n sivulta

Lähellä.fi

Lähellä.fi on valtakunnallisesti ja alueellisesti toimiva helppokäyttöinen verkkopalvelu, jonka avulla löydät merkityksellistä toimintaa, yhteisöllisyyttä, apua ja osallistumismahdollisuuksia. Palvelu kokoaa järjestöjen ja yhteisöjen tuen, toiminnan ja tapahtumat yhteen osoitteeseen, sekä edistää kansalaistoiminnan näkyvyyttä Suomessa. Palvelussa on mukana useita kainuulaisia toimijoita.

Lähellä.fi 

Kiinnostaako yhdistystoiminta?

Tiesitkö, että Patentti- ja rekisterihallitus pitää yllä yhdistysrekisteriä, johon merkitään erilaisia rekisteröityjä yhdistyksiä koskevia tietoja? Laajan yhdistyshaun kautta voit hakea rekisterissä olevia yhdistyksiä esimerkiksi yhdistyksen kotipaikkakunnan perusteella.

YHDISTYSREKISTERI.PRH.FI

Järjestöasiain neuvottelukunta

Järjestökentän toimijoiden kesken perustettu Kainuun maakunnallinen järjestöasiain neuvottelukunta on aloittanut toimintansa vuonna 2021. Neuvottelukunnan tarkoitus ja tehtävä on edistää järjestökentän yhteistyötä; laatia maakunnallinen järjestöstrategia, koota järjestötoimijoiden yhteiset näkemykset sekä olla yhdistysten ja järjestöjen monialainen yhteistyöelin, joka toimisi järjestökentän edustajana eri kumppanuuspöydissä. Neuvottelukunnan tulee ylläpitää ja varmistaa vuoropuhelua yhdistysten ja julkisen sektorin toimijoiden välillä, vahvistaa niiden roolia maakunnallisessa ohjelma- ja kehittämis-työssä, samoin palvelutyössä sisältäen maksullisen palvelutoiminnan.

 

KAINUUN JÄRJESTÖASIAIN NEUVOTTELUKUNTA