Tietosuoja

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Kainuun liitto
Kauppakatu 1
87100 Kajaani
040 722 0900 (kirjaamo)
kirjaamo@kainuunliitto.fi

Kainuun liitossa rekisterinpitäjänä toimii kuntayhtymän hallitus.

2. Tietosuojavastaava

Lisätietoa Kainuun liiton  tietosuojasta antaa tietosuojavastaava. Tietosuojavastaava on sisäinen asiantuntija, joka seuraa henkilötietojen käsittelyä ja auttaa tietosuojasäännösten noudattamisessa.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Hallintojohtaja Paula Halonen
044 4100 728
paula.halonen@kainuunliitto.fi

3. Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Kainuuu.fi -sivusto on kaikille avoin luettavaksi ilman kirjautumista ja henkilötietojen antamista.

Sivustolla on lomakkeita, joilla voidaan kysyä henkilötietoja eri tarkoituksiin:

  • Yhteydenotto -lomake. Lomakkeella voi ottaa yhteyttä mistä tahansa Kainuu.fi -sivustoon liittyvästä asiasta. Lomake ohjautuu Kainuun liiton kirjaamoon käsiteltäväksi. Henkilötiedot kysytään, jotta voidaan antaa vastaus annettuun palautteeseen tai kysymykseen. Tiedot hävitetään kun palaute on käsitelty.
  • Jos yhteydenotto liittyy viralliseen diaariin kirjattavaan asiaan, tiedot säilytetään arkistointiohjeen mukaisesti.

4. Verkkolomakkeilla kysytyt henkilötiedot

Verkkolomakkeilla voidaan kysyä seuraavia tietoja:

Yhteystiedot

  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköposti
  • Puhelinnumero

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä rekisterinpitäjälle osoitteeseen kirjaamo@kainuunliitto.fi.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään Kainuu.fi-sivustolla sijaitsevien verkkolomakkeiden kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta edelleen Kainuun liitosta ulos, ellei asian käsittely sitä edellytä. Markkinointitarkoituksiin tietoja ei luovuteta.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin lomakkeella kysyttyä asiaa käsitellään.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Kirjaamon henkilökunta ja asian käsittelyyn tarvittavat henkilöt Kainuun liitossa käsittelevät verkkosivujen lomakkeilla saatuja tietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme käyttää Google Analytics-palvelua, joka kerää tietoa kaikilta käyttäjiltä jotka ovat kirjautuneet Google-tileille. Raportit sisältävät vain koottua dataa. Raporteissa ei koskaan näytetä yksittäisten käyttäjien dataa. Tietoa käytetään sivuston markkinoinnin kohdentamiseen ja tavoitteiden mittaamiseen.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.