Nuorten Kainuu

Tulevaisuuden hyvinvoiva Kainuu rakentuu hyvinvoivista nuorista. Meille Kainuussa on tärkeää, ettei ketään jätetä yksin. Kunnat ja erilaiset järjestöt tarjoavatkin nuorille runsaasti erilaista matalan kynnyksen toimintaa. Myös maakunnan kehittämisessä nuorten äänellä on merkitystä.

Vaikuttamisen väyliä

Esimerkiksi oppilaitosten oppilas- ja opiskelijakunnat ovat turvallisia, matalan kynnyksen paikkoja tutustua paikalliseen vaikuttamistyöhön. Kainuussa toimii kahdeksan kunnallista nuorisovaltuustoa ja
Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueen nuo­ri­so­val­tuus­to .

Nuorisovaltuustot

Nuorisovaltuustot ovat nuorille yksi kanava osallistua nuoria koskevaan päätöksentekoon. Kainuun jokaisessa kunnassa toimii nuorisovaltuusto (NuVa), ja maakunnallinen nuorisovaltuusto tuo samaan pöytään nuoria jokaisesta kunnasta.

LUE LISÄÄ NUORISOVALTUUSTOISTA

Harrasta

Kainuusta löytyy nuorille runsaasti tekemistä. Löydä oma harrastuksesi ja vapaudu!