Kainuun järjestöasiain neuvottelukunta JANE

Järjestökentän toimijoiden kesken perustettu Kainuun maakunnallinen järjestöasiain neuvottelukunta on aloittanut toimintansa vuonna 2021. Neuvottelukunnan tarkoitus ja tehtävä on edistää järjestökentän yhteistyötä; laatia maakunnallinen järjestöstrategia, koota järjestötoimijoiden yhteiset näkemykset sekä olla yhdistysten ja järjestöjen monialainen yhteistyöelin, joka toimisi järjestökentän edustajana eri kumppanuuspöydissä. Neuvottelukunnan tulee ylläpitää ja varmistaa vuoropuhelua yhdistysten ja julkisen sektorin toimijoiden välillä, vahvistaa niiden roolia maakunnallisessa ohjelma- ja kehittämistyössä, samoin palvelutyössä sisältäen maksullisen palvelutoiminnan.

JANE:n historia

Kainuulaisen järjestökentän tuotua jo useamman vuoden ajan esille tarvetta perustaa  järjestötoimijoiden yhteinen maakunnallinen järjestöasiain neuvottelukunta, perustamisen valmistelut aloitettiin osana sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyötä vuoden 2018 lopulta kevääseen 2019.

Maakunnallisten vaikuttamistoimielinten perustamista valmisteltiin maakunta- ja soteuudistuksen valmistelun aikana osallisuustyöryhmässä, jonka valmistelema ehdotus esiteltiin 10.6.2019 uudistuksen Kainuun ohjausryhmälle (§ 27). Uudistuksen kariutumisen vuoksi vaikuttamistoimielimien perustaminen kuitenkin raukesi. Kokouspäätöksessään ohjausryhmä
velvoitti Kainuun liittoa, Kainuun sotea ja kuntia jatkamaan vaikuttamistoimielinten perustamisen valmistelua. Uudistuksen kaaduttua oli oleellis ta etsiä vetovastuullinen organisaatio järjestöjen ja julkisten toimijoiden yhteistyölle.

Kainuun maakuntahallitus, käsitellessään 20.01.2020 Iän iloinen Kainuu 2020 Kainuun ikääntymispoliittisen strategian päivittämistä, päätti selvittää osallisuustoimielinten uudelleen organisoimisen mahdollisuudet  yhteistyössä Kainuun soten, Kainuun liiton, Kainuun kuntien ja muiden sidosryhmien kesken vuoden 2020 loppuun mennessä.

Järjestöasiain neuvottelukunnan valmistelua jatkettiin eri ryhmissä ja 25.08.2020 osallisuuden alatyöryhmän kokoontumisessa
käsiteltiin päivitetty ehdotus. Edelleen siitä palautteen perusteella viimeistelty ehdotus tuotiin maakuntahallituksen käsittelyyn 23.11.2020 ja maakuntahallitus käynnisti virallisesti maakunnallisen järjestöasiain neuvottelukunnan toiminnan.

Järjestöjen ehdotuksen pohjalta maakuntahallitus käynnisti järjestöasiain neuvottelukunnan toiminnan hyväksymällä aloittavan yhteistyörakenteen kokoonpanon. Ensimmäisen toimintakautensa aikana Kainuun järjestöasiain neuvottelukunta on saanut itse päättää, miten sen rakenne jatkossa muodostuu niin, että osallistumismahdollisuudet sekä edustus siinä ovat mahdollisimman laajaa ja tasavertaista.

JANE:n jäsenet

Perustamispäätöksen mukaisesti järjestöasiain neuvottelukunnan jäsenten tulee edustaa laajasti maakunnassa toimivia yhdistyksiä ja järjestöjä sekä eri toiminnan sektoreita. Kokoonpanossa on varmistettava, että jäsenet tulevat
maakunnan eri puolilta.

Neuvottelukunta organisoi työnsä työvaliokunnan ja työryhmien muodossa ja työryhmiin kutsutaan järjestöjen ja yhdistysten lisäksi ulkopuolisia asiantuntijoita. Työskentelyssä pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti etätyöskentelyn menetelmiä.

Löydät Kainuun JANE:n Facebookista!

JANE:n asiat Kainuun liiton toimielimissä