Osallistu ja vaikuta Kainuussa

Osallisuudella tarkoitetaan ihmisten mahdollisuutta vaikuttaa omassa elämässään tärkeisiin asioihin. Osallisuus on myös mahdollisuutta vaikuttaa päätöksentekoon. Olemassa oleva lainsäädäntö antaa hyvän pohjan asukkaiden osallistumiselle ja kunnissa ja maakunnissa onkin jo vuosikymmeniä tehty hyvää osallisuuden ja osallistumisen kehittämistyötä. Tälle sivulle olemme koonneet tietoa siitä, mitä kanavia pitkin voit vaikuttaa asioihin Kainuussa.

 

Järjestöasiain neuvottelukunta

Järjestökentän toimijoiden kesken perustettu Kainuun maakunnallinen järjestöasiain neuvottelukunta on aloittanut toimintansa vuonna 2021. Neuvottelukunnan tarkoitus ja tehtävä on edistää järjestökentän yhteistyötä; laatia maakunnallinen järjestöstrategia, koota järjestötoimijoiden yhteiset näkemykset sekä olla yhdistysten ja järjestöjen monialainen yhteistyöelin, joka toimisi järjestökentän edustajana eri kumppanuuspöydissä. Neuvottelukunnan tulee ylläpitää ja varmistaa vuoropuhelua yhdistysten ja julkisen sektorin toimijoiden välillä, vahvistaa niiden roolia maakunnallisessa ohjelma- ja kehittämis-työssä, samoin palvelutyössä sisältäen maksullisen palvelutoiminnan.

Kylätoiminta

Kyläyhdistysten toimintaa Kainuussa koordinoi Kainuun Nuotta ry, joka on maakunnan alueella toimivien maaseudun kyläyhteisöjen ja taajamien asukasyhdistysten sekä niiden tukijärjestöjen perustama yhdistys. Kyliä Kainuussa on laskentatavasta riippuen 120–150 kpl.

LUE LISÄÄ KAINUUN NUOTAN SIVUILTA

Kiinnostaako yhdistystoiminta?

Tiesitkö, että Patentti- ja rekisterihallitus pitää yllä yhdistysrekisteriä, johon merkitään erilaisia rekisteröityjä yhdistyksiä koskevia tietoja? Laajan yhdistyshaun kautta voit hakea rekisterissä olevia yhdistyksiä esimerkiksi yhdistyksen kotipaikkakunnan perusteella.

YHDISTYSREKISTERI.PRH.FI

Nuorisovaltuustojen toiminta

Lain mukaan nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Yhtenä tapana toteuttaa tätä osallisuutta ovat olleet nuorten vaikuttajaryhmät, jotka toimivat keskenään hieman eri tavoin ja niitä myös saatetaan kutsua erilaisilla nimillä. Nuorisovaltuustot ovat poliittisesti sitoutumattomia nuorten vaikuttajaryhmiä, jotka toimivat omissa kunnissaan ajamassa paikallisten nuorten etuja. Kainuun jokaisessa kunnassa toimii oma nuorisovaltuustonsa (NuVa), lisäksi Kainuussa toimii maakunnallinen nuorisovaltuusto (MaNu).